top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE AN CLAPDORP  

1. DIENSTVERLENING 

Fotografie An Clapdorp, vertegenwoordigd door An Clapdorp, biedt professionele fotografiediensten aan, waaronder maar niet beperkt tot portretfotografie, evenementenfotografie, bruiloftsfotografie en commerciële fotografie. 

2. TARIEVEN EN BETALINGEN 

2.1 De tarieven voor onze diensten worden vastgesteld op basis van de huidige tarievenlijst van Fotografie An Clapdorp. 

2.2 Een aanbetaling van 50 procent van het totale bedrag is vereist bij het boeken van een fotosessie of evenement. 

2.3 Het resterende bedrag dient te worden betaald 30 dagen na de geplande datum van de fotosessie of het evenement. 

3. ANNULERING EN WIJZIGINGEN 

3.1 Annulering door de klant dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande datum zal 50 procent van het bedrag gefactureerd worden. Bij annulering minder dan 24 uur voor de geplande fotoshoot zal 100 procent gefactureerd worden. 

3.2 Fotografie An Clapdorp behoudt zich het recht voor om de fotosessie of het evenement te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, ziekte of onvoorziene omstandigheden. Eventuele wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de klant worden medegedeeld. 

4. LEVERING VAN FOTO'S 

 

4.1 Fotografie An Clapdorp streeft ernaar om de bewerkte foto's binnen 30 dagen na de fotosessie te leveren. Dit is echter afhankelijk van de aard van de opdracht en kan variëren. 

4.2 Fotografie An Clapdorp behoudt zich het recht voor om de leveringstermijn aan te passen in geval van onvoorziene omstandigheden. De klant wordt op de hoogte gebracht van eventuele vertragingen. 

5. AUTEURSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHTEN 

5.1 Een fotosessie van Fotografie An Clapdorp wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. 

5.2 De klant verkrijgt het recht om de foto's voor persoonlijk gebruik te gebruiken, inclusief delen op sociale media mits naamvermelding ‘Fotografie An Clapdorp’ 

5.3 Commercieel gebruik van de foto's voor promotionele doeleinden vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie An Clapdorp. Licentievergoedingen zullen in rekening gebracht worden afhankelijk van drager en kwantiteit van reproductie. 

5.4 Publicaties van foto’s zonder commerciele doeleinden (kranten, pers, flyers,...)vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie An Cladorp. Licentievergoedingen zullen in rekening gebracht worden afhankelijk van drager en kwantitiet van reproductie. 

5.5 Foto’s gemaakt door Fotografie An Clapdorp kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, tijdschriften, wedstrijden, drukwerk. 

6. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING 

6.1 Fotografie An Clapdorp zal persoonlijke gegevens van klanten beschermen volgens het privacybeleid van het bedrijf. De klant stemt in met het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid. 

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 

7.1 Fotografie An Clapdorp is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen tijdens fotosessies of evenementen. 

7.2 Klanten wordt aangeraden hun eigen verzekeringen te hebben voor evenementen of fotoshoots. 

8. KLACHTENPROCEDURE 

8.1 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Fotografie An Clapdorp binnen 30 dagen na ontvangst van de foto's. 

8.2 Fotografie An Clapdorp zal redelijke inspanningen leveren om eventuele klachten naar tevredenheid op te lossen. 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. 

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. 

bottom of page